Leva livet Våren år 3 - Terminsöversikt

Obs! Ni gör den terminsplanering som passar er bäst. Ordningen nedan är inte fastslagen.

Bibeln

Bibeln

Gamla testamentet

Israels historia 21- Jona

Israels historia 22 - Jeremia i brunnen

Israels historia 23 - Daniel 

Israels historia 24- Shadrak, Meshak och Aved-Nego

Israels historia 25- Ester

Nya testamentet

Jesus möter människor- Kvinnan vid brunnen

Jesus möter människor- Sackaios 

Jesus möter människor- Bartimaios

Jesus möter människor- Himmelsfärden

Tacksamhet - De tio spetälska

Paulus del 2 - Paulus och Silas i fängelset

Paulus del 3 - Paulus lider skeppsbrott

Relationer

Kärlekens lov

Andens frukter

Församlingen

Mission- Vår planet

Övriga

Påsken