Leva livet Våren år 2 - Terminsöversikt

Obs! Ni gör den terminsplanering som passar er bäst. Ordningen nedan är inte fastslagen.

Bibeln

Bibeln

Gamla testamentet

David herdepojken blir smord till kung

David och Goliat

Saul jagar David

Psaltaren

Nya testamentet

Jesus går på vattnet

Marta och Maria - Att ta tid med Jesus

Jesus och barnen

Lasaros- Jesus har makt över liv och död

Jesus och Maria -Visa kärlek till Jesus

Förlåtelse - Den obarmhärtige tjänaren

Relationer

Älska Gud

Älska sig själv

Bönen

Övriga

Påsken

Salomo

Ordspråksboken