Leva livet Hösten år 2 - Terminsöversikt

Obs! Ni gör den terminsplanering som passar er bäst. Ordningen nedan är inte fastslagen.

Bibeln

Bibeln

Gamla testamentet

Josua

Domartiden- Deborah och Gideon

Rut

Samuel

Nya testamentet

Jesus kallar lärjungarna

Den lame mannen

Jairos dotter

Brödundret

Jesus som Kung

Relationer

Guds omsorg (Daniel i Lejongropen)

Människovärde

Mission

Övriga

Julen