Leva livet Hösten år 1 - Terminsöversikt

Obs! Ni gör den terminsplanering som passar er bäst. Ordningen nedan är inte fastslagen.

Bibeln

Bibeln

Gamla testamentet

Israels historia del 1 - Världens skapelse, Demolektion, kräver inte licens

Israels historia del 2 - Människans skapelse 

Israels historia del 3 - Noa

Israels historia del 4 - Abraham

Israels historia del 5 - Jakob och Isak

Nya testamentet

Gud – Fadern

Gud – Sonen

Gud – Den Helige Anden

Maria

Relationer

Min relation med andra – Gyllene regeln

Min relation med Gud - Bön

Mission