Ledarhandledning

LevalivetLeva livet sträcker sig över tre läsår och varje termin består av fyra spår: Bibeln, Gamla testamentet, Nya testamentet och relationslektioner. Tanken är att alla barn arbetar med samma text.

 

Du gör det upplägg som passar dig och din barngrupp bäst. Varje kapitel består av en bakgrundsdel med syftet att väcka funderingar och tankar hos ledaren. En storsamlingsdel där texten presenteras med hjälp av bibelstolpar och berättartips för att ge exempel på hur texten kan konkretiseras i gruppen.

 

Under herdegupp finns förslag på samtalsfrågor och aktiviteter som är kopplade till lektionen. Avslutningsdelen finns med som en påminnelse om att summera dagens lektion, gå igenom minnesversen och be tillsammans. För utförligare förklaring se "Att arbeta med Leva livet".

Förutom lektionerna finns det ytterligare resurser att använda; dockmanusen Max&Maja, en leklista, kreativ bön, illustrerade minnesverser och bibelbingo. Dessa kan användas regelbundet eller sporadiskt i samband med lektionerna.

 

Alla uppgifter och texter kan ålders- och gruppanpassas. Det mesta går att förenkla och även att fördjupa om man vill. Det bästa sättet att arbeta med materialet är att själv, eller tillsammans med andra, skriva ner associationer och idéer som väcks när du läser igenom ett kapitel (därav anteckningsplatsen). Dela gärna med dig till andra och till oss av dina tips och idéer. Ta fasta på det du tycker är bra och ändra det du tycker är mindre bra. Om lektionen känns mastig, dela upp den på två. Stressa inte. Man måste inte göra allt! Känns den tunn, lägg till en berättelse.

 

Du ÄR Leva livet. Det är din inställning, glädje och kärlek till barnen och Jesus som smittar av sig. De kan glömma bort allt du säger och allt du gör, men de kommer att minnas dig!
Gud välsigne dig! Du har en viktig uppgift!

 

Om du är inloggad kan du hämta mer ledarmaterial här nedan:

 

Söndagsskolans kostcirkel [pdf 592 kB]

Att arbeta med leva livet [pdf 212 kB]

Ledarmaterial: Du är en ledare [PDF 422 kB]

Ledarmaterial: Undervisning - Fantasi och verklighet [pdf 99 kB]

Ledarmaterial: Sången i undervisningen [pdf 100 kB]

Ledarmaterial: Barns behov och möjligheter [PDF 421 kB]

Ledarmaterial: Att möta barn med funktionshinder [PDF 212 kB]