Artiklar

Hösten år 1 - ISRAELS HISTORIA del 1 – Världens skapelse

BAKGRUND:
LevalivetI dag får barnen redan från tidig ålder höra att evolutionsteorin inte är enbart en teori utan sanningen. Med detta tillfälle har vi möjlighet att berätta för barnen att vi tror att Gud, till skillnad från slumpen, skapat världen. Låt denna lektion visa på hur Gud skapade allt levande med ett syfte och en mening!Han var nöjd med skapelsen och även vi kan med all rätt förundras över den. Skapelsen av människan tas upp i nästa lektion.

 

MINNESVERS:
I begynnelsen skapade Gud himmel och jord
1 Mos. 1:1

 

MÅL:
Barnen ska veta att Gud skapade djur och natur och allt med en tanke bakom.

 

HÄMTA LEKTION FÖR UTSKRIFT: