Artiklar

Bipacksedel till Leva Livet

Hur ska du använda Leva Livet?

Materialet får bäst inverkan när varje användare gör en egen terminsplanering så att den samstämmer med t. ex. gudstjänst-teman, kyrkoåret och högtider. Men det har också stor betydelse att ledaren i gruppen regelbundet, helst vid varje tillfälle, introducerar och repeterar Bibelkunskapen med Bibelbingot som tillhör det aktuella läsåret. "En rätt rad, är bättre än ingen!"

När du planerar din "leva livet grupp" se då till att du följer ett så lika upplägg som möjligt vid varje tillfälle. Utvärdera sedan med tänket utifrån den "andliga kostcirkeln"
och se till att du pedagogiskt och innehållsmässigt fått med alla delarna i cirkeln.

Ex. på upplägg för alla åldrar kan vara:

  1. Hej och Välkommen!
  2. En "runda" där alla får säga sitt namn och hur de mår, t. ex. glad, trött, bra, sådär etc.
  3. En bön som ledaren ber, om tack för alla barn och ledning inför samlingen.
  4. Kollekt med påminnelse om vikten av att ge och presentation/info. av missionsprojekt
  5. Undervisning/läsning av dagens text.
  6. Bibelbingo från1-4 rader rätt – till full bricka.
  7. Uppföljning av dagens text i smågrupper/åldersanpassade grupper. Denna stund är tid för aktivitets- och pysselblad, samtal, fri lek m.m utifrån de ledarresurser som finns. Den här tiden kan också användas för olika kreativa aktiviteter, som t.ex. att öva in ett drama eller spela pingis!
  8. Fruktstund med video/dvd film. Kan variera mellan 3 - 30 min.
  9. Avslutningssamling med: Presentutdelning till de som fyllt år, där födelsedagsbarnen får lite extra uppmärksamhet. Därefter kan man sjunga en gemasång och ha gemensam bön, se kreativ bönelista eller gör en enkel bönerunda med en tackbön och en förbön per person. Använd ett talkingstick" som skickas runt. När personen håller den i höger hand ber den en tackbön och när den håller den i vänster hand ber den en bön för något. Här kan det bli naturligt att avsluta med en lovsång.
  10. Tack och Hej då!