Artiklar

Bipacksedel till Leva Livet

kostcirkeln

Vad används materialet för?

 

För att ge grundläggande Bibelkunskap till barn 3-12 år, och att leda barn till en personlig gudsrelation.

Genom ett "tänk" utifrån en "andlig kostcirkel", se bilden, kan materialet vara ett stöd i såväl den stora söndagsskolan som i en "hemgrupp" vid ditt köksbord.