ikon_blad

Undervisning

För din förberedelse inför att undervisa ungdomar

.

Dopet - DEMO

Inom temat finns även: Dopet, fördjupning

access_icon_filmeraccess_icon_kreativa_upplaggaccess_icon_illustationeraccess_icon_fordjupning

Dopet

Vi har olika erfarenheter av det här med dop. Många kanske är döpta, andra inte och några funderar på att döpa sig. När man frågar människor om dopet talar en del om det som något stort och avgörande i sitt liv, medan andra talar om sitt dop som något som bara hörde till, som man skulle göra helt enkelt. Någon minns inte sitt dop eftersom hon eller han var så liten.

Jag var 13 år när jag bestämde mig för att döpas. Jag minns att det kändes stort och viktigt, men mitt starkaste minne av den där dagen var att precis innan dopet skulle börja säger pastorn till oss: "Från den här stunden tillhör era liv inte längre er själva." Jag stod där i min vita klänning och utbrast: "Va?! Det har ingen sagt till mig." För en lite rebellisk tonårstjej var det inga goda nyheter. Men jag gick ändå ner i dopgraven och döpte mig. Det som jag då trodde skulle vara en begränsning blev istället det som gjort mitt liv spännande. Att leva i relation med Gud och att kunna räkna med hans närvaro i sin vardag.