ikon_blad

Undervisning

För din förberedelse inför att undervisa ungdomar

.

Tron

Här hittar du undervisning som syftar till att ge kunskap om vad vi tror. Se till att du under en termin använder undervisning både från avdelningen "tron" och från "livet" så att ungdomarna får hjälp att tillämpa tron i sin vardag.