Access är en resursbank och förhoppningsvis en guldgruva för dig som ungdomsledare. Här ska du kunna hitta god undervisning, massor av kreativa förslag, filmklipp mm. För att använda Access krävs inte en speciell form av ungdomsverksamhet eller ett visst antal ungdomar, utan du plockar själv det du anser är relevant för din grupp. Det kan användas och anpassas både till stora och små grupper. Vi ger inget färdigt koncept, men vi ger dig verktyg att engagera och involvera ungdomarna i de teman ni tar upp.

 Access säljs inte längre utan endast befintliga användare kan nyttja det!