Introduktion

omacess4

Vi är glada att du har valt Access

Access är en resursbank och förhoppningsvis en guldgruva för dig som ungdomsledare. Här ska du kunna hitta god undervisning, massor av kreativa förslag, filmklipp mm. För att använda Access krävs inte en speciell form av ungdomsverksamhet eller ett visst antal ungdomar, utan du plockar själv det du anser är relevant för din grupp. Det kan användas och anpassas både till stora och små grupper. Vi ger inget färdigt koncept, men vi uppmuntrar till att engagera och involvera ungdomarna i den mån det går. t.ex. genom att ha tillfällen när man samlas i mindre grupper för att på så sätt bearbeta ett ämne.

Läs gärna: Att jobba med smågrupper och Undervisning som når fram som en introduktion.

Många olika skribenter har varit med i utformandet av materialet. Detta innebär att varje författare har satt sin prägel på texten. Författarna återfinns från olika samfund och det kan finnas nyanser av skillnader när det gäller teologin. Vi ser detta som en styrka men det kräver naturligtvis att du som ledare förbereder dig och hittar din ton. Våga hitta kompletterande undervisning och var inte rädd för att låta ungdomarna ta del av flera olika synsätt och traditioner.

Vi ser gärna att du delar med dig av dina idéer. Har du något boktips, en bra predikan kopplad till ett ämne, eller något annat användbart så tveka inte att höra av dig. Dina idéer är oerhört värdefulla.

Till sist vill vi betona att, oavsett hur bra ett material är, så är det i slutändan du som ledare som gör jobbet. Du behöver känna av din grupp och individanpassa undervisningen. Var befinner de sig? På vilken nivå kan du lägga dig? Ha inte för hårda krav på dig själv, du behöver inte vara perfekt utan du får vara dig själv. Jobba på din utveckling och ditt ledarskap, men var också förlåtande mot dig själv när det går mindre bra. Sträck på dig och var stolt över den du är. Du gör ett viktigt jobb! Och kom ihåg: Du är inte ensam!

Gud välsigne dig!

Om jag vill lyckas att föra en människa mot ett bestämt mål
måste jag först finna henne där hon är och börja just där. Den som inte kan det lurar sig själv, när hon tror att hon kan hjälpa andra.”

"För att hjälpa någon, måste jag visserligen förstå mer än vad hon gör, men först och främst förstå det hon förstår. Om jag inte kan det hjälper det inte att jag kan och vet mer.”

Sören Kirkegaard

/Redaktionen