Att arbeta med ACCESS

Kreativa upplägg

Kreativa-varderingsovningDe kreativa uppläggen är en ovärderlig hjälp för den som önskar bearbeta undervisningen i exempelvis en mindre grupp.  Syftet är att involvera och utmana ungdomarna till att fundera kring ett visst tema och att ta ställning. Man behöver inte se dem som färdiga upplägg, utan det går bra att plocka något eller några av exemplen och stoppa in där det passar. Undervisningarna kan även bearbetas i cellgrupper/husgrupper under veckan.

Många av förslagen i de olika kreativa uppläggen går att använda till flera teman om man anpassar dem.