Att arbeta med ACCESS

Undervisning

Undervisning-tronDet finns 25 undervisningsteman. Dessa är indelade i kategorierna ”Tron”, som består av grundläggande troslära, och ”Livet”, som tar upp livsstilsfrågor. Naturligtvis hänger dessa två saker ihop och för att få en balanserad bild av det kristna livet behövs båda.  

Texterna vänder sig direkt till dig som ledare. De berör temat på ett övergripande/grundläggande plan. Du får förslag på vidare fördjupning i form av boktips mm. Tanken är att du som ledare genom undervisningen ska få en god hjälp när det gäller den egna förberedelsen inför undervisningen. Vissa teman är stora och innefattar naturligtvis mycket mer än det som ges här. Vissa teman kanske passar i din grupp, andra inte. Fundera på var din ungdomsgrupp befinner sig när du förbereder dig. Låt ålder, mognad och erfarenhet få styra hur du lägger upp lektioner.

Varje tema har förutom själva undervisningen ett kreativt upplägg, ett filmklipp, en illustration och fördjupningsförslag.