Att arbeta med ACCESS

omaccess7

ACCESS är byggt på ett speciellt sätt av en orsak. Detta gäller både när man ser till hur materialet är uppbyggt i stort med struktur och tekniska lösningar och när det gäller varför enskilda texter ser ut som de gör. Här får du del av hur denna tanke ser ut. Börja gärna med att ta till dig hur vi tänkt som tagit fram ACCESS. Sen är du givetvis att fri att forma ditt eget arbetssätt utifrån ACCESS.