Hur kommer jag åt en ny termin i Leva livet?

Klicka på Köp terminspaket under Leva Livet fliken och gör en beställning av terminen ni vill ha. Ingen speciell bekräftelse ges, utan samma inloggningsuppgifter som tidigare gäller. Du kan omedlbart komma åt materialet från den nya terminen.