ikon_film

 Bild & film

   För att få igång tankarna

.

Introfilmer

Introfilmerna är gjorda av ungdomsgrupper från olika församlingar i landet. De är tänkta att skapa intresse och öppna upp för samtal. Många gånger visar de på ett beteende som är önskvärt men andra gånger på det rakt motsatta. Så titta själv på filmen och fundera på vilka tankar som dyker upp hos dig och tänk sen till kring hur du kan använda filmen för att skapa intresse för temat ni ska behandla.